Bratislava 2. decembra 2019 – Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou nielen pre žiakov 9. ročníkov, ale aj pre ich rodičov. Pri tomto rozhodovaní je pritom dôležité prihliadať nielen na študijné výsledky, ale spájať výber školy s budúcim povolaním, zohľadniť osobnostné predpoklady a schopnosti žiaka. Duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia, pričom sektor obchodu  a služieb stále ponúka dostatok pracovných miest a príležitostí pre kariérny rast.

Svoje o tom vedia aj prví absolventi duálneho vzdelávania, ktorí opustili školské lavice a od tohto roka nastúpili na pracovné miesta, na ktoré sa počas celého stredoškolského štúdia pripravovali.

„Byť v duáli bola pre mňa taká istota. Vedela som, že po škole mám isté miesto, že môžem pracovať tam, kde to poznám a kde poznajú mňa. A že budem robiť to, čo už poznám a čo ma baví. Výhodou duálu je aj to, že hneď po škole máte teoretické vedomosti a zároveň praktické skúsenosti. A to mi pomohlo veľmi rýchlo kariérne postúpiť vyššie,“ hovorí Ingrid Škrabáková, ktorá po skončení štúdia nastúpila priamo na miesto zástupkyne vedúcej filiálky. Aj to je jedna z výhod, ktorú majú dualisti voči nedualistom, pričom vyššia kvalifikácia znamená aj lepšie mzdové ohodnotenie.

Napriek tomu, že obchod je po priemysle 2. najväčším zamestnávateľom na Slovensku a pracuje v ňom viac než 12 % všetkých pracujúcich, stále dáva príležitosti každému, kto má záujem, aby si našiel uplatnenie. „Pritom obchod je oblasť, ktorá ponúka istotu pracovného miesta, nie ako je to pri mnohých iných maturantoch, ktorí končia na úradoch práce. Ďalšou výhodou je, že prevádzky máme všade, takže nie je potrebné kvôli práci opustiť rodné mesto, alebo práve naopak, ak sa rozhodnete presťahovať, môžete zostať u pôvodného zamestnávateľa,“ hovorí  Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Starosta Martin Chren upozornil, že len ružinovské základné školy bude v školskom roku 2019/2020 končiť 331 deviatakov, ktorí sa rozhodujú o tom, kam pôjdu ďalej študovať. „Duálna forma vzdelávania je atraktívna práve tým, že teóriu dopĺňa praxou a až polovicu času strávia študenti prácou, akej sa chcú neskôr venovať. Je to obrovská výhoda, lebo už to nie je len o očakávaniach, ale presne vedia, čo konkrétna práca obnáša,“ dodal M. Chren.

Obchodné reťazce združené v SAMO sa už v roku 2015 zapojili do systému duálneho vzdelávania a začali si vychovávať svojich budúcich kolegov. V súčasnosti zabezpečujú odbornú prax vo svojich 236 certifikovaných prevádzkach po celom Slovensku. „Na začiatku sme mali v duále 20 prvákov, v školskom roku 2019/2020 do prvého ročníka nastúpilo 126 žiakov. Spolu ich máme 302. Náš záujem o dualistov  je však oveľa väčší, sme pripravení na ďalších viac ako 380 žiakov po celom Slovensku,“ upozorňuje Marcel Blaščák, líder skupiny pre duálne vzdelávanie, SAMO.

 

Svojich budúcich kolegov si obchodné reťazce vychovávajú na 13 stredných odborných školách. Ako povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave je jednou z nich: „Práve ona bola prvou školu na Slovensku, ktorá otvorila maturitnú duálnu triedu v obchodných odboroch a tento rok z nej do praxe odišlo 11 dualistov v odbore obchodný pracovník. V ruke tak mali nielen maturitné vysvedčenie, ale aj pracovnú zmluvu, keďže 2 roky praxovali priamo u zamestnávateľov. Župa podporuje zapojenie študentov a škôl do systému duálneho vzdelávania a motivuje ich aj tým, že im poskytuje ubytovanie vo svojich internátoch za 1 euro mesačne a stravovanie v našich jedálňach za symbolický 1 cent za obed.“

Študovať duálne je jednoduché:

  1. Vybrať si zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú školu na stránke podstudovatobchod.sk
  2. Zaslať zamestnávateľovi žiadosť o duálne vzdelávanie, dohodnúť si pohovor a získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní.
  3. K prihláške na strednú školu priložiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní a odovzdať prihlášku na strednú školu do apríla 2020.
  4. Najneskôr do 31. augusta podpísať učebnú zmluvu a od septembra nastúpiť do duálnej triedy.
  5. Pokiaľ si deviatak podal prihlášku na niektorú zo spolupracujúcich stredných  škôl a zatiaľ nevyužil možnosť prihlásiť sa do duálneho vzdelávania, môže tak urobiť do termínu prijímacích pohovorov.

Podrobné informácie o výške štipendia, hodinovej mzde za odbornú prax a ďalších benefitoch od jednotlivých obchodných reťazcov, spolu so zoznamom spolupracujúcich stredných škôl, nájdete na: www.podstudovatobchod.sk.