Zdroj: 23.03.2021; hnonline.sk

https://hnonline.sk/pr-clanky/2320883-dualne-vzdelavanie-dava-studentom-istotu-prace-po-skole

Čas na podanie prihlášok na stredné školy sa kráti a veľa žiakov sa ešte nerozhodlo, akým smerom sa bude vyvíjať ich budúcnosť. Výber strednej školy je nepochybne veľmi dôležitým momentom, ktorý môže významne ovplyvniť neskoršie pracovné zaradenie študentov. Jednou z možností je aj duálne vzdelávanie, ktoré im môže výrazne uľahčiť štart do života a poskytnúť dobrý základ na budovanie úspešnej kariéry.

V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným keď absolventi stredných a vysokých škôl skončia na úrade práce z dôvodu chýbajúcej praxe. Zabrániť tomu scenáru pomáha práve duálne vzdelávanie, kedy sa žiaci zúčastňujú popri škole na praxi v spoločnostiach zapojených do tohto programu. Už deväť rokov sa na Slovensku do praktickej výuky zapája napríklad spoločnosť dm drogerie markt, ktorá spolupracuje s pätnástimi strednými odbornými školami. Firma si tak vychováva svojich potencionálnych budúcich zamestnancov, ktorí už počas štúdia získajú potrebné skúsenosti vďaka práci na predajniach a na centrále spoločnosti v závislosti od odboru. „Rovnako ako pred deviatimi rokmi, tak aj dnes sme presvedčení, že práca s mládežou a efektívna spolupráca so školami je jednou z možností, ako riešiť chýbajúcu kvalitu na trhu práce v odvetví obchodu,“ hovorí Marcel Blaščák, manažér rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt. Zapojiť do praktického výcviku sa aktuálne môžu žiaci v odboroch Obchodný pracovník, Obchodná akadémia a Predavač.

Získajú rozhľad  a nemajú nereálne očakávania

Cieľom duálneho vzdelávania je naučiť žiakov pracovným návykom, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, pomôcť im získať reálnu predstavu o práci, ale aj naučiť ich správne narábať s peniazmi. Počas praktického výcviku absolvujú celý rad vzdelávacích a rozvojových aktivít za účelom ukázať im, ako správne funguje tímová práca, zlepšiť ich prezentačné zručnosti a viesť ich k zodpovednosti za spoločný výsledok. Vďaka tomu sú schopní lepšie sa samostatne rozhodovať, získajú väčší rozhľad a nemajú nereálne očakávania ako ich rovesníci bez praktických skúseností. Študenti získajú potrebné vedomosti priamo od odborníkov z radov spoločnosti a po úspešnom ukončení štúdia môžu nastúpiť do práce v spoločnosti bez výberového konania. Nemusia sa tak obávať, že si nedokážu nájsť zamestnanie a skončia na úrade práce. Tým, ktorí sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na vysokej škole dáva firma možnosť zostať s ňou v kontakte prostredníctvom stáže.

Štúdium počas pandémie

Počas pandémie prebiehala značná časť praktického výcviku a workshopov online prostredníctvom platformy Lernwelt. Najideálnejšie pre všetkých je, keď sú študenti opäť v laviciach. Online výučba ostane do budúcna len ako doplnok klasického štúdia. „Sme si vedomí toho, že online vzdelávanie nedokáže plne nahradiť to prezenčné, ale môže ho aspoň dočasne suplovať. Prax už študentom riadne prebieha,” hovorí Mária Kalčok Babušová, špecialistka rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt.

Rodičia ušetria výrazné náklady

Duálne vzdelávanie s dm prináša benefity nielen žiakom, ale aj ich rodičom. Celkovo môžu ušetriť náklady za štúdium svojho potomka až do výšky 3490 eur. Žiaci pri nástupe do vzdelávacieho programu dostanú pracovné oblečenie a smartfón, ktorý využívajú nielen pri práci na predajni, ale môžu sa s ním pripojiť na spomínané online vyučovanie. Veľkým lákadlom je aj firemné štipendium. Spoločnosť prepláca všetky náklady spojené s dopravou žiakov, ubytovaním a stravou počas vzdelávacích aktivít a workshopov. Žiaci dostávajú tiež gastrokartu a kredit na ďalšie benefity do výšky 90 eur.

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok na strednú školu je do 15. apríla 2021. Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie nájdu podrobnejšie informácie na stránke dm-jobs.sk, kde je presný zoznam škôl, ktoré túto možnosť poskytujú a kde môžu vyplniť registračný formulár. Následne absolvujú pohovor s oblastným manažérom na predajni a získajú potvrdenie o podpore dm, ktoré musia priniesť na prijímacie konanie vybranej strednej školy.