Do druhého ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže na podporu duálneho vzdelávania sa prihlásilo vyše 100 súťažných tímov s celkovo vyše 1000 žiakmi. „Oproti pilotnému ročníku sme zaznamenali nárast nielen v celkovom počte prihlásených škôl, ale aj v kvalite prihlásených projektov. Nárast záujmu zo strany základných škôl a proaktívny prístup žiakov bol viditeľný od samotného spustenia súťaží a latka kvality projektov stúpla o niekoľko úrovní. Vybrať tak výhercov hlavných cien vôbec nebolo jednoduché“ zhodnotil priebeh súťaží Martin Krajčovič, riaditeľ Slovenskej aliancii moderného obchodu. Zapojené školy súťažili v oboch súťažiach o hlavnú výhru vo výške 3 500 eur – rozdelenú na príspevok na koncoročný výlet a odmenu pre školu.

Obchod budúcnosti

V súťaži „Obchod budúcnosti“ mali žiaci 8. ročníkov možnosť vyjadriť svoju víziu, ako si predstavujú fungovanie obchodu o niekoľko rokov. Zapojené školy odovzdali kreatívne výstupy a príjemným prekvapením bolo aj vysoké množstvo video nahrávok, hudobných či hereckých scénok, v ktorých žiaci prezentovali svoje nápady. Výherným tímom sa stali žiaci základnej školy Tlmače, ktorí vytvorili inovatívny model nákupného centra. Ten koncipovali priamo v katastrálnom území mesta a z dôvodu vlastného prieskumu sa rozhodli umiestniť toto nákupné centrum pod zem. Viac vám prezradí dokrútka:

https://youtu.be/9HYwKsYVS0Q

 

Rozlúskni to

V tejto súťaži určenej pre 9. ročníky základných škôl si súťažné tímy mohli vybrať jednu z piatich tém: Ekológia, Ekologická udržateľnosť, Zlepšenie usporiadania (obchodnej) prevádzky, Zlepšenie informovanosti a Ako zlepšiť zážitok z nakupovania. Aj v tejto súťaži boli zapojené projekty na veľmi vysokej úrovni. V porovnaní s Obchodom budúcnosti sa jednalo viac o technické riešenia. Žiaci pracovali s umelou inteligenciou, 3D modelovacími nástrojmi, programovacími softvérmi, alebo mikročipmi. Výhercami súťaže sa stali žiaci IX.B Triedy na základnej škole v Leopoldove.

http://https://youtu.be/lGQNlcPg_uM