SPOZNAJ OBCHOD

Slovenská aliancia moderného obchodu – SAMO – spúšťa ďalšiu zaujímavú súťaž pre žiakov základných škôl. Po úspešných súťažiach „Obchod budúcnosti“ a „Rozlúskni to“ sme tentokrát pripravili súťaž pre žiakov 7. ročníka základných škôl na Slovensku.

Zapoj sa do nášho kvízu „Spoznaj obchod“ a vyhraj hodnotné ceny pre seba ako aj odmenu pre tvoju školu. Vďaka jednotlivým otázkam a úlohám zistíš, aký zaujímavý, úspešný a perspektívny je odbor obchodu na Slovensku.

Sme zvedaví na tvoju kreativitu a schopnosť hľadať informácie. Neváhaj požiadať o pomoc napríklad aj svojich rodičov alebo iných dospelých.

V našej súťaži si sám zvolíš úroveň, do ktorej sa chceš zapojiť. Najľahšia úroveň je MINI kvíz – v rámci neho musíš správne vyplniť minimálne 7 otázok, resp. úloh z 10-tich. Práve správne zodpovedanie aspoň 7-ich otázok ťa zaradí do žrebovania o ceny.

Ak MINI kvíz zvládneš bez problémov, neváhaj a zapoj sa do druhej úrovne súťaže – MIDI kvíz. V rámci strednej úrovne máš možnosť vyplniť ďalších päť otázok alebo úloh. Aby si však mohol súťažiť o ceny v rámci MIDI kvízu, musíš mať spolu správne zodpovedaných aspoň 12 odpovedí spolu z MINI aj MIDI kvízu (to znamená, že z 15 otázok/úloh musíš vyplniť správne 12, pričom nie je určené minimum správne zodpovedaných otázok pre jednotlivé úrovne).

A keď aj MIDI kvíz bude pre teba ľahký, zapoj sa do najvyššej úrovne – MAXI kvízu. V ňom je možné vyplniť ďalších 5 otázok. Ak chceš hrať o výhru v MAXI kvíze, je potrebné mať správne zodpovedaných na všetkých troch úrovniach minimálne 16 otázok (pričom nie je určené minimum správne zodpovedaných otázok pre jednotlivé úrovne).

Súťaž trvá od 13.5. -23.6. (vrátane)

A čo môžeš vyhrať?

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č.18/2018 Z.z.) a GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016) je podmienkou zapojenia sa do súťaže, aby súhlas so zapojením žiaka/žiačky 7. ročníka základnej školy vyjadril jeho/jej zákonný zástupca. Zákonný zástupca maloletej osoby, ktorá sa chce stať účastníkom súťaže, vyplní registračný formulár, konkrétne v ňom vyplní nasledovné vstupné údaje:

REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE

Všetky údaje sú povinné:

  A teraz už môžeme začať! Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže, musí vyplniť minimálne 7 otázok v základnej úrovni – MINI. Po zodpovedaní otázok nezabudni na konci kvízu ODOSLAŤ tvoje odpovede.

  KONTAKT

  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom súťaže nás môžete kontaktovať na:
  lubomir.billy@centire.com alebo na tel. čísle 0948 112 001


  MINI

  MINI kvíz predstavuje základnú, najnižšiu úroveň nášho kvízu Spoznaj obchod. Aby sme ťa zaradili do žrebovania o ceny na tejto úrovni, je potrebné správne vyplniť minimálne 7 otázok na tejto úrovni.


  9. Dopíš k jednotlivým sloganom jednu z nasledujúcich firiem: BILLA, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, METRO Cash&Carry, Terno, TESCO  Výborne, práve si absolvoval/a náš MINI kvíz. Prosím, skontroluj si, či si vyplnil/a aspoň 7 otázok, aby sme ťa v prípade, že budú správne zodpovedané, mohli zaradiť do žrebovania o ceny pre MINI kvíz. Ak sa chceš zapojiť len do MINI úrovne, na konci kvízu stlač „ODOSLAŤ“.


  MIDI

  Ak si vyplnil/a minimálne 7 otázok v MINI kvíze, môžeš sa zapojiť do strednej úrovne nášho kvízu – MIDI kvízu. V rámci neho máš možnosť zodpovedať ďalších 5 zaujímavých otázok o fungovaní obchodu.  Výborne, páve si absolvoval/a náš MIDI kvíz. Aby si mal/a šancu zapojiť sa do žrebovania o ceny určené pre MIDI kvíz, je potrebné, aby si vyplnil/a minimálne 12 otázok spolu v MINI aj MIDI úrovni. Preto si, prosím, skontroluj, či máš vyplnené odpovede aspoň pri 12 otázkach (ideálne, ak správne vyplníš čo najviac otázok). Ak je toto maximálna úroveň kvízu, do ktorej sa chceš zapojiť, na konci kvízu stlač „ODOSLAŤ“.


  MAXI

  MAXI je najvyššia úroveň nášho kvízu. Aby sme ťa mohli zaradiť do žrebovania o ceny na tejto úrovni, je potrebné spolu správne zodpovedať 16 otázok zo všetkých troch úrovní.  Gratulujeme! Absolvoval/a si všetky tri úrovne nášho kvízu „Spoznaj obchod“. Ešte raz si skontroluj, či máš vyplnených aspoň 16 otázok spolu na všetkých troch úrovniach, aby sme ťa, ak budú správne, mohli zaradiť o žrebovanie cien určených pre MAXI kvíz.

  Svoje odpovede z každej úrovne odošleš kliknutím na toto tlačítko: