Duálne vzdelávanie v obchode: Komunikácia so žiakmi sa presunula do online prostredia
25.03.2021

Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou pre žiakov posledných ročníkov základných škôl. Tak ako každý rok majú prihlášky odovzdať do 8. apríla 2021. V tomto školskom roku však bolo ich rozhodovanie trocha ťažšie, keďže vyučovanie prebiehalo prevažne dištančne, nekonali sa dni otvorených dverí na stredných školách, ani nebolo možné budúcim stredoškolákom odprezentovať všetky možnosti priamo na školách. A práve to boli formy, ktorými získavali žiaci najčastejšie informácie o duálnom vzdelávaní v obchode.

Duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, ako aj motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia. Zároveň je, po skončení štúdia, k dispozícii dostatok pracovných miest, príležitostí pre kariérny rast aj adekvátne finančné ohodnotenie.

„Pandemická situácia presvedčivo potvrdila, že práca v oblasti obchodu je dôležitá pre fungovanie spoločnosti a zároveň ide o stabilné zamestnanie. Zamestnávatelia z oblasti obchodu si svojich ľudí naozaj vážia, investujú do ich vzdelávania, zdravia i adekvátneho odmeňovania. Potešiteľné je aj to, že zamestnancov obchodu si čoraz viac váži aj spoločnosť,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). Vyplynulo to z prieskumov spotrebiteľských preferencií, ktorý realizovala agentúra 2muse vlani v apríli. Viac ako 86 % opýtaných si myslí, že predavačky a predavači si zaslúžia za svoju každodennú snahu nielen ocenenie od zamestnávateľa, ale aj od štátu. „Aby sme žiakom mohli aj v tomto školskom roku efektívne predstaviť výhody praktického vyučovania a perspektívy kariérneho uplatnenia v obchode, rozhodli sme sa, v spolupráci so spoločnosťou Centire, zrealizovať sériu troch online exkurzií na podporu duálneho vzdelávania,“ dodáva M. Krajčovič.

Na exkurziách sa žiaci virtuálne preniesli k zamestnávateľom a z pohodlia domova sa dozvedeli všetky potrebné informácie. Pri tejto forme komunikácie sa žiaci v omnoho vyššej miere zapájajú do diskusie, čím stúpa vzájomná interakcia s budúcimi zamestnávateľmi. „Na online exkurziách sa zúčastnilo vyše 900 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Považujeme to za obrovský úspech. V súčasnom stave dištančného vzdelávania a obmedzeného pohybu sú online exkurzie jedným z inovatívnych a efektívnych nástrojov, ktoré pomáhajú žiakom v ich kariérnom rozhodovaní,“ vysvetľuje Marcel Blaščák, líder skupiny pre duálne vzdelávanie, SAMO.

Podrobné informácie o výške štipendia, hodinovej mzde za odbornú prax a ďalších benefitoch od jednotlivých obchodných reťazcov, spolu so zoznamom spolupracujúcich stredných škôl, nájdete na: www.podstudovatobchod.sk.

Duálne vzdelávanie dáva študentom istotu práce po škole
23.03.2021

Zdroj: 23.03.2021; hnonline.sk

https://hnonline.sk/pr-clanky/2320883-dualne-vzdelavanie-dava-studentom-istotu-prace-po-skole

Čas na podanie prihlášok na stredné školy sa kráti a veľa žiakov sa ešte nerozhodlo, akým smerom sa bude vyvíjať ich budúcnosť. Výber strednej školy je nepochybne veľmi dôležitým momentom, ktorý môže významne ovplyvniť neskoršie pracovné zaradenie študentov. Jednou z možností je aj duálne vzdelávanie, ktoré im môže výrazne uľahčiť štart do života a poskytnúť dobrý základ na budovanie úspešnej kariéry.

V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným keď absolventi stredných a vysokých škôl skončia na úrade práce z dôvodu chýbajúcej praxe. Zabrániť tomu scenáru pomáha práve duálne vzdelávanie, kedy sa žiaci zúčastňujú popri škole na praxi v spoločnostiach zapojených do tohto programu. Už deväť rokov sa na Slovensku do praktickej výuky zapája napríklad spoločnosť dm drogerie markt, ktorá spolupracuje s pätnástimi strednými odbornými školami. Firma si tak vychováva svojich potencionálnych budúcich zamestnancov, ktorí už počas štúdia získajú potrebné skúsenosti vďaka práci na predajniach a na centrále spoločnosti v závislosti od odboru. „Rovnako ako pred deviatimi rokmi, tak aj dnes sme presvedčení, že práca s mládežou a efektívna spolupráca so školami je jednou z možností, ako riešiť chýbajúcu kvalitu na trhu práce v odvetví obchodu,“ hovorí Marcel Blaščák, manažér rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt. Zapojiť do praktického výcviku sa aktuálne môžu žiaci v odboroch Obchodný pracovník, Obchodná akadémia a Predavač.

Získajú rozhľad  a nemajú nereálne očakávania

Cieľom duálneho vzdelávania je naučiť žiakov pracovným návykom, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, pomôcť im získať reálnu predstavu o práci, ale aj naučiť ich správne narábať s peniazmi. Počas praktického výcviku absolvujú celý rad vzdelávacích a rozvojových aktivít za účelom ukázať im, ako správne funguje tímová práca, zlepšiť ich prezentačné zručnosti a viesť ich k zodpovednosti za spoločný výsledok. Vďaka tomu sú schopní lepšie sa samostatne rozhodovať, získajú väčší rozhľad a nemajú nereálne očakávania ako ich rovesníci bez praktických skúseností. Študenti získajú potrebné vedomosti priamo od odborníkov z radov spoločnosti a po úspešnom ukončení štúdia môžu nastúpiť do práce v spoločnosti bez výberového konania. Nemusia sa tak obávať, že si nedokážu nájsť zamestnanie a skončia na úrade práce. Tým, ktorí sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na vysokej škole dáva firma možnosť zostať s ňou v kontakte prostredníctvom stáže.

Štúdium počas pandémie

Počas pandémie prebiehala značná časť praktického výcviku a workshopov online prostredníctvom platformy Lernwelt. Najideálnejšie pre všetkých je, keď sú študenti opäť v laviciach. Online výučba ostane do budúcna len ako doplnok klasického štúdia. „Sme si vedomí toho, že online vzdelávanie nedokáže plne nahradiť to prezenčné, ale môže ho aspoň dočasne suplovať. Prax už študentom riadne prebieha,” hovorí Mária Kalčok Babušová, špecialistka rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt.

Rodičia ušetria výrazné náklady

Duálne vzdelávanie s dm prináša benefity nielen žiakom, ale aj ich rodičom. Celkovo môžu ušetriť náklady za štúdium svojho potomka až do výšky 3490 eur. Žiaci pri nástupe do vzdelávacieho programu dostanú pracovné oblečenie a smartfón, ktorý využívajú nielen pri práci na predajni, ale môžu sa s ním pripojiť na spomínané online vyučovanie. Veľkým lákadlom je aj firemné štipendium. Spoločnosť prepláca všetky náklady spojené s dopravou žiakov, ubytovaním a stravou počas vzdelávacích aktivít a workshopov. Žiaci dostávajú tiež gastrokartu a kredit na ďalšie benefity do výšky 90 eur.

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok na strednú školu je do 15. apríla 2021. Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie nájdu podrobnejšie informácie na stránke dm-jobs.sk, kde je presný zoznam škôl, ktoré túto možnosť poskytujú a kde môžu vyplniť registračný formulár. Následne absolvujú pohovor s oblastným manažérom na predajni a získajú potvrdenie o podpore dm, ktoré musia priniesť na prijímacie konanie vybranej strednej školy.

Duálne vzdelávanie v obchode: Prví absolventi sú už na trhu práce
02.12.2019

Bratislava 2. decembra 2019 – Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou nielen pre žiakov 9. ročníkov, ale aj pre ich rodičov. Pri tomto rozhodovaní je pritom dôležité prihliadať nielen na študijné výsledky, ale spájať výber školy s budúcim povolaním, zohľadniť osobnostné predpoklady a schopnosti žiaka. Duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia, pričom sektor obchodu  a služieb stále ponúka dostatok pracovných miest a príležitostí pre kariérny rast.
(viac…)

Najčastejšie otázky o duále
19.02.2019

Systém duálneho vzdelávania je na Slovensku ešte relatívne nový, veď v tomto školskom roku v duale zmaturujú prví študenti. Toto sú najčastejšie otázky, na ktoré sa nás študenti pri rozhodovaní o vstúpení do duálu pýtajú. (viac…)

www.mojdual.sk
08.02.2019

Do systému duálneho vzdelávania sú na Slovensku okrem stredných odborných škôl obchodu a služieb zapojené aj ďalšie odbory. Všetky informácie nájdeš na stránke www.mojdual.sk.

A ak chceš vedieť ešte viac od duálnom vzdelávaní pre obchod, napíš nám na adresu dualko@modernyobchod.sk. Radi ti odpovieme na všetky otázky o štúdiu a perspektíve zamestnaní v obchode.

Poď študovať obchod v duále
09.01.2019

Študuj obchod s podporou zahraničných reťazcov a získaj množstvo benefitov už počas štúdia a istotu pracovného miesta po skončení školy. Stiahni si leták, kde nájdeš všetky informácie o duálnom vzdelávaní pre obchod v spolupráci so zahraničnými reťazcami BILLA, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. (viac…)

Nezmeškaj termíny prihlášok
09.01.2019

Rozhodol si sa študovať obchod v duale s niektorým zo zahraničných reťazcov? Tak si zapíš do kalendára nasledovné dátumy a nezmeškaj termíny prihlášok pre školský rok 2019/2020: (viac…)