Víťazi súťaže OBCHOD BUDÚCNOSTI

 1. 1.miesto: ZŠ Tlmače,  8.B
 2. 2. miesto: ŽS J. C. Hronského, Šaľa, 8.C
 3. 3. miesto: ŽS Mansveta Olšovského, Malacky, 8.trieda

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám za účasť v projekte.

Ôsmaci, aj tento rok sa máte možnosť zapojiť do súťaže OBCHOD BUDÚCNOSTI a vyhrať fantastické ceny pre vás a vašu školu. V minulom roku bola kvalita projektov naozaj vysoká, výherný projekt si pre inšpiráciu môžete pozrieť v TOMTO ODKAZE.
Aj v tomto ročníku súťažíme o skvelé ceny:

Hlavná výhra:

 • Víťazný tím získa poukážku v hodnote 2000 EUR na výlet podľa vlastného výberu
 • Škola víťazného tímu získa poukážku v hodnote 1500 EUR na nákup vybavenia

Detaily súťaže:

Obchod budúcnosti je súťaž organizovaná Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO), ktorá je tvorená TOP zamestnávateľmi v sektore obchodu: Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, METRO, Terno a Tesco. Cieľom súťaže je predstaviť sektor obchodu kreatívnym a hravým spôsobom. Ukázať, že je to perspektívny odbor, ktorý rýchlo reaguje na nové trendy, testuje a zavádza nové technológie. Súťaž nie je len o vypracovaní projektu, ale každý Obchod budúcnosti je súťaž organizovaná Slovenskou alianciou moderného obchodu, ktorá je tvorená TOP zamestnávateľmi v sektore obchodu: Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco. Cieľom súťaže je predstaviť sektor obchodu kreatívnym a hravým spôsobom. Ukázať, že je to perspektívny odbor, ktorý rýchlo reaguje na nové trendy, testuje a zavádza nové technológie. Súťaž nie je len o vypracovaní projektu, ale každý súťažný tím dostane prideleného jedného zástupcu z aliancie zamestnávateľov. Ten bude nápomocný pri vypracovaní projektu a žiaci sa tak naučia ako funguje sféra obchodu a biznisu. Víťazný tím, ktorý sa najlepšie zhostí vypracovania úlohy, získava poukážku 2000 EUR na preplatenie výletu, a ako bonus 1500 EUR pre svoju školu!

Súťažná úloha:

Aký bude obchod budúcnosti? Aká je vaša futuristická vízia obchodu? Budú ešte v obchodoch pracovať ľudia, alebo nás budú obsluhovať roboty? Aké zmeny a nové výzvy čakajú zamestnancov pracujúcich v obchode? Aké nové pracovné pozície vzniknú? A aký dosah budú mať tieto zmeny na zákazníka? Popustite uzdu fantázie, navštívte niektoré z prevádzok členov aliancie, a vypracujte vašu vlastnú víziu obchodu budúcnosti.

Vypracovanie projektu:

Súťaž je určená pre žiakov 8. ročníka, pričom súťaží celá trieda, ale je možné vytvorenie aj menších tímov. Triedy, resp. tímy žiakov môžu pripravovať zadania na rôznych predmetoch počas vyučovania, ale aj mimo neho (napríklad na krúžkoch). Prosíme preto výchovných poradcov / riaditeľov, aby boli žiakom pri riešení projektu rovnako nSúťaž je určená pre žiakov 8. ročníka, pričom súťaží celá trieda, ale je možné vytvorenie aj menších tímov. Triedy, resp. tímy žiakov môžu pripravovať zadania na rôznych predmetoch počas vyučovania, ale aj mimo neho (napríklad na krúžkoch). Prosíme preto výchovných poradcov / riaditeľov, aby boli žiakom pri riešení projektu rovnako nápomocný. Nasledujúci zoznam obsahuje príklady zadaní riešených na rôznych predmetoch na základných školách:

 • Hudobná výchova: vytvorenie a nahratie piesne o fungovaní obchodu budúcnosti
 • Hudobná výchova: nahratie krátkej divadelnej scénky o obchode budúcnosti
 • Technické práce / výtvarná výchova: vytvorenie makety obchodu budúcnosti / vytvorenie marketingových materiálov
 • Technické práce / výtvarná výchova: vytvorenie spoločenskej hry
 • Výtvarná výchova: kresba posterov zobrazujúcich obchody budúcnosti
 • Slovenský jazyk: napísanie slohu (úvahy) na tému fungovania obchodu budúcnosti
 • Slovenský jazyk: vymyslenie zoznamu nových výrazov na nakupovanie v budúcnosti
 • Slovenský jazyk (sloh/rétorika): vytvorenie scenáru / nahratie (stand-up) vystúpenia
 • Matematika: príklady / výpočet prínosov zavádzania nových trendov v obchode (napr. ušetrené náklady a pod.)
 • Geografia: vytvorenie referátu/projektu o krajinách s progresívnym zavádzaním trendov v obchode
 • Informatika: navigácia zákazníkov ohľadom nájdenia tovaru v obchode, návrh konceptu počítačovej hry
 • Biológia/Ekológia: vytvorenie projektu o ekologických trendoch v obchode
 • Etika: projekt o etických aspektoch fungovania obchodu v budúcnosti
 • Ostatné predmety/mimo vyučovania: reklamy na obchod budúcnosti, meme

Môžete si vybrať jednu z uvedených tém, alebo vymyslieť vlastnú. Kreativite sa medze nekladú. Rozsah a komplexnosť vypracovania projektu je ľubovoľná. Zvíťaziť môže však iba jeden súťažný projekt, ktorý hodnotiaca komisia vyberie podľa nasledovných parametrov:

 • Kreativita vypracovaného zadania
 • Nápad a spracovanie témy
 • Rozsah a fantázia

Registračný formulár

Registrácia súťažných tímov je ukončená.

V prípade zapojenia viacerých tried z jednej základnej školy je potrebné vyplniť registračný formulár pre každú triedu, resp. súťažný tím.

Postup súťaže:

 • Spustenie súťaže: 27.9.2023
 • Registrácia súťažných tímov: 27.9 – 31.10.2023
 • Termín na zaslanie projektov: do 15.12.2023
 • Vyhodnotenie súťaže: 31.1.2024

Súťaž oficiálne spúšťame 27.9.2023 a do konca októbra je možná registrácia súťažných tímov. Po registrácii obdrží súťažný tím všetky podklady potrebné k odovzdaniu projektu. Každý zaregistrovaný tím dostane prideleného jedného zástupcu z Aliancie moderného obchodu, s ktorým môže konzultovať prípadné otázky, alebo priebeh realizácie projektu. Z toho dôvodu odporúčame, aby žiaci na projekte začali pracovať čo najskôr po registrácii a využili komunikácia s prideleným koordinátorom. Zvýšia sa tým ich šance na víťazstvo.

Máte otázky k podmienkam súťaže, alebo registrácii?

Neváhajte nás kontaktovať: Ing. Juraj Kučera, +421 902 051 149