Víťazi súťaže Rozlúskni to

 1. 1. miesto: ZŠ Leopoldov, 9.B
 2. 2. miesto: ZŠ Leopoldov, 9.A
 3. 3. miesto: ZŠ Andreja Kmeťa Levice, 9.C.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám za účasť v projekte.

Deviataci, aj tento rok sa máte možnosť zapojiť do súťaže ROZLÚSKNI TO! a vyhrať fantastické ceny pre vás a vašu školu. V minulom roku bola kvalita projektov naozaj vysoká, výherný projekt si môžete pre inšpiráciu pozrieť v TOMTO ODKAZE.
Aj v tomto ročníku súťažíme o skvelé ceny:

Hlavná výhra:

 • Víťazný tím získa poukážku v hodnote 2000 EUR na výlet podľa vlastného výberu
 • Škola víťazného tímu získa poukážku v hodnote 1500 EUR na nákup vybavenia

Druhé a tretie miesto odmeníme darčekovými balíčkami. Všetci žiaci z tímov, ktoré odovzdajú projekt, získajú diplom a čestné uznanie.

Detaily súťaže:

Rozlúskni to! je súťaž organizovaná Slovenskou alianciou moderného obchodu, ktorá je tvorená TOP zamestnávateľmi v sektore obchodu: Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco. Cieľom súťaže je priblížiť fungovanie obchodu žiakom základných škôl, a to prostredníctvom riešenia reálnych výziev z praxe. Súťaž nie je len o vyriešení úlohy, ale každý súťažný tím dostane prideleného jedného zástupcu z aliancie zamestnávateľov. Ten bude nápomocný pri vypracovaní projektu a žiaci sa tak naučia ako funguje sféra obchodu a biznisu. Víťazný tím získava poukážku 2000 EUR na preplatenie výletu, a ako bonus 1500 EUR pre svoju školu!

Podmienky súťaže:

Súťaž je určená pre žiakov 9. ročníka, pričom súťaží celá trieda, ale je možné vytvorenie aj menších tímov. Žiaci riešia súťažné zadanie na predmetoch počas vyučovania. Môžu si vybrať buď jeden predmet, alebo viacero predmetov podľa toho, akú súťažnú úlohu si vybrali. Prosíme preto výchovných poradcov / riaditeľov, aby boli žiakom pri riešení projektu rovnako nápomocný.

Vyberte si jednu zo súťažných úloh:

Súťažný tím si vyberie jednu tému, ku ktorej vypracuje súťažné zadanie. Rozsah a komplexnosť vypracovania projektu je ľubovoľná. Zvíťaziť môže však iba jeden súťažný projekt, ktorý hodnotiaca komisia vyberie podľa nasledovných parametrov:

 • Kreativita vypracovaného zadania
 • Miera do akej rieši súťažný podklad popísaný problém
 • Detail do akého je projekt vypracovaný

Zamestnávatelia pripravili 5 súťažných tém, a každý súťažný tím si zvolí jednu, podľa vlastného výberu. Každá z tém obsahuje stručný popis zadania a niekoľko pomocných bodov. Kreativite sa však medze nekladú a každý súťažný tím môže vypracovať zadanie podľa vlastného uváženia. Počas celého riešenia projektu je vám k dispozícii zástupca jednej zo spoločností, ktorý vám rád poradí a nasmeruje vás pri riešení projektu. Počas vyučovacej hodiny sa s ním môžete spojiť a rád vám poradí

Súťažné úlohy

Téma 1: Ekológia

Ekologická udržateľnosť a znižovanie negatívnych dopadov na prírodu sú aktuálnou témou, ktorá sa skloňuje v každej oblasti života. Pomôžte nám navrhnúť zlepšenie ekologických prístupov v jednej z našich prevádzok. Navštívte viaceré predajne členov aliancie a zamyslite sa, akým spôsobom by sa dala zlepšiť udržateľnosť a ekológia.

Pomocné otázky k téme:

 • Ako by ste navrhli znižovanie odpadu? 
 • Ako by ste zlepšili produktové obaly a ostatné obalové materiály? 
 • Ako by ste navrhli lepšiu recykláciu?     
 • Ako by ste znížili uhlíkovú stopu? 
 • Ako by ste znížili používanie plastových tašiek a ostatných plastov? 
 • Ako by ste motivovali ľudí k nákupu bezobalových produktov? 
 • Ako motivovať ľudí k nákupu lokálnych produktov a potravín? 
 • Máte iný nápad k tejto téme? Kreativite sa medze nekladú!

Téma 2: Ekologická udržateľnosť

Šetrenie energií nie je dôležité len z pohľadu nákladov, ale aj z pohľadu ekologickej udržateľnosti, znižovania uhlíkovej stopy a spomaľovania globálneho otepľovania. Pomôžte nám nájsť nové nápady, vďaka ktorým by sme mohli znížiť spotrebu energií v našich prevádzkach.

Pomocné otázky k téme:

 • Ako využiť moderné technológie pri znižovaní energií?
 • V akých častiach predajne by sa dala znížiť spotreba energií?
 • Ako znížiť spotrebu energie tak, aby to zákazník nepocítil?
 • Máte iný nápad k tejto téme? Kreativite sa medze nekladú!

Téma 3: Zlepšenie usporiadania prevádzky

Každý z nás už niekedy počas nákupu hľadal konkrétny tovar. Prechádzal všetky regály a “sušené hrozienka” do maminho koláča nie a nie nájsť. Vyberte si jednu z našich predajní vo vašom meste a navrhnite, ako by sa dala zjednodušiť, aby sa v nej návštevník ľahšie vyznal.

Pomocné otázky k téme:

 • Ako by ste sprehľadnili umiestnenie tovaru na pultoch?
 • Ako by ste navrhli označenia regálov a jednotlivých sektorov?
 • Ako by ste zlepšili navigačné prvky v predajni?
 • Ako by mala vyzerať aplikácia na ľahšiu orientáciu?
 • Máte iný nápad k tejto téme? Kreativite sa medze nekladú!

Téma 4: Ako zlepšiť zážitok z nakupovania?

Dlhá rada pri pokladni určite nie je zážitkom z nakupovania. Všetci obchodníci sa snažia, aby sa zákazníci cítili v predajni čo najviac príjemne. Aby v predajni nebolo horúco, aby sa ľudia netlačili, aby hrala príjemné hudba a aby pri pokladniach nestáli dlhé rady. Navštívte z našich predajní a navrhnite, čo by nakupovanie mohlo ešte viac spríjemniť.

Pomocné otázky k téme:

 • Ako by ste skrášlili a spríjemnili prostredie predajne?
 • Ako by ste zlepšili parkovanie?
 • Ako zlepšiť vôňu v jednotlivých častiach predajne? 
 • Ako by ste zlepšili vernostné karty, poprípade súťaže? 
 • Ako by ste navrhli súťaže? 
 • Ako by ste zlepšili zážitok z nakupovania?
 • Máte iný nápad k tejto téme? Kreativite sa medze nekladú!

Téma 5: Zlepšenie informovanosti

Informácie o zložení sú na produktoch často napísané malými písmenami a ľudia ich doslova “lúštia” pri regáloch. Názov produktu a cena, sú len jednou z množstva informácií, ktoré spotrebiteľ hľadá. Zaujímajú ho informácie o krajine pôvodu, zloženie produktu, dátum spotreby, objem balenia, kalorické hodnoty, ale aj informácie o výrobcovi. Ako by ste zlepšili informovanosť o produktoch?

Pomocné otázky k téme:

 • Ako zlepšiť informácie o dostupnosti tovarov? 
 • Využitie QR kódov v zvyšovaní informovanosti o pôvode tovarov 
 • Ako zlepšiť získavanie informácie od spotrebiteľov?
 • Ako zlepšiť komunikáciu so spotrebiteľom?
 • Návrh aplikácie na zvyšovanie povedomia o zdravej výžive
 • Máte iný nápad k tejto téme? Kreativite sa medze nekladú!

Registračný formulár

Registrácia súťažných tímov je ukončená.

V prípade zapojenia viacerých tried z jednej základnej školy je potrebné vyplniť registračný formulár pre každú triedu, resp. súťažný tím.

Harmonogram súťaže:

 • Spustenie súťaže: 27.9.2023
 • Registrácia súťažných tímov: 27.9. – 31.10.2023
 • Termín na zaslanie projektov: do 15.12.2023
 • Vyhodnotenie súťaže: 31.1.2024

Súťaž oficiálne spúšťame 27.9.2023 a do konca októbra je možná registrácia súťažných tímov. Po registrácii obdrží súťažný tím všetky podklady potrebné k odovzdaniu projektu. Každý zaregistrovaný tím dostane prideleného jedného zástupcu z Aliancie moderného obchodu, s ktorým môže konzultovať prípadné otázky, alebo priebeh realizácie projektu. Z toho dôvodu odporúčame, aby žiaci na projekte začali pracovať čo najskôr po registrácii a využili komunikácia s prideleným koordinátorom. Zvýšia sa tým ich šance na víťazstvo.

Máte otázky k podmienkam súťaže, alebo registrácii?

Neváhajte nás kontaktovať: Ing. Juraj Kučera, +421 902 051 149