405V stredu, 1. marca 2023 odovzdali zástupcovia SAMO do rúk súťažného tímu na Základnej škole na Školskej ulici v Cabaj-Čápore cenu pre víťaza súťaže „Rozlúskni to“.

Súťaž sa uskutočnila v rámci spoločnej iniciatívy členov SAMO zameranej na duálnu formu štúdia v oblasti obchodu. Cieľom súťaže bolo zatraktívniť pre žiakov 9. ročníkov prostredie obchodu formou súťažnej kreatívnej aktivity.

Každý tím si mohol zvoliť jednu z piatich tém: Ekológia, Ekologická udržateľnosť, Zlepšenie usporiadania (obchodnej) prevádzky, Zlepšenie informovanosti a tiež, Ako zlepšiť zážitok z nakupovania. Počas riešenia projektu mali školy k  dispozícii zástupcu SAMO, ktorý im pomáhal pri riešení projektu.

Práve poslednej z uvedených tém, teda „Ako zlepšiť zážitok z nakupovania“, sa chopil aj víťazný tím deviatakov zo ZŠ Cabaj-Čápor. Ich nápad e-nákupného košíka, ktorý by v budúcnosti pomáhal zákazníkom vyhľadávať tovar v predajni, automaticky ho po vložení do košíka zvážil a s jeho pomocou aj za nakúpený tovar zaplatil sa odbornej porote zapáčil najviac. Okrem kreativity nápadu ocenili zástupcovia obchodu aj fakt, že vďaka rýchlemu technologickému napredovaniu v oblasti predaja nie je vylúčené, že sa v dohľadnej budúcnosti stane tento nápad možnou realitou. Ocenili aj environmentálnu stránku projektu, v ktorom sa počítalo s udržateľnou výrobou energie zo solárnych panelov, či už pre obchodné prevádzky, ale aj na dobíjanie samotných e-košíkov.

Na 2. a 3. mieste v súťaži „Rozlúskni to“ sa umiestnili základné školy zo Zvolena a Oravskej Jasenice, ktorým takisto gratulujeme k dobrému umiestneniu.

Víťazný tím získal poukážku v hodnote 2 000 EUR na výlet podľa vlastného výberu. Bokom nezostala ani škola víťazného tímu, ktorá získala poukážku v hodnote 1 500 EUR na nákup vybavenia.

Súťaž organizačne zabezpečovala spoločnosť CENTIRE.