Prostredie obchodu je atraktívnym miestom pre rôzne vekové kategórie zákazníkov. Nie je ľahostajné ani žiakom končiacim štúdium na základnej škole. Naopak, živo sa o obchod zaujímajú a nebáli sa v súťažiach organizovaných obchodnými reťazcami združených v SAMO ukázať, ako si predstavujú jeho budúcnosť.

Cieľom súťaží „Rozlúskni to!“ a „Obchod budúcnosti“ je zatraktívniť pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl prostredie obchodu formou súťažnej kreatívnej aktivity. Súťaže boli vyhlásené v rámci spoločnej iniciatívy členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) zameranej na duálnu formu štúdia práve v oblasti obchodu.

Rozlúskni to!

V tejto súťaži určenej pre 9. ročníky základných škôl si súťažné tímy mohli vybrať jednu z piatich tém: Ekológia, Ekologická udržateľnosť, Zlepšenie usporiadania (obchodnej) prevádzky, Zlepšenie informovanosti a Ako zlepšiť zážitok z nakupovania. Práve tej poslednej témy sa chopil aj víťazný tím deviatakov zo ZŠ Cabaj-Čápor. Ich nápad e-nákupného košíka, ktorý by v budúcnosti pomáhal zákazníkom vyhľadávať tovar v predajni, automaticky ho po vložení do košíka zvážil a s jeho pomocou aj za nakúpený tovar zaplatil sa odbornej porote zapáčil najviac. Okrem kreativity nápadu ocenili zástupcovia obchodu aj fakt, že vďaka rýchlemu technologickému napredovaniu v oblasti predaja nie je vylúčené, že sa v dohľadnej budúcnosti stane tento nápad možnou realitou. Odborná porota ocenila aj environmentálnu stránku projektu, v ktorom sa počítalo s udržateľnou výrobou energie zo solárnych panelov, či už pre obchodné prevádzky, ale aj na dobíjanie samotných e-košíkov.

Ako vznikol víťazný návrh si môžete vypočuť v priloženom rozhovore s členmi víťazného tímu zo ZŠ v Cabaj-Čápore.

Obchod budúcnosti

V súťaži „Obchod budúcnosti“ mali žiaci 8. ročníkov možnosť vyjadriť svoju víziu, ako si predstavujú obchod o niekoľko rokov. Téma ich naozaj oslovila, veď podľa ich vlastných slov venovali projektom nie dni či týždne, ale mesiace, vrátane víkendov. „Každý, kto má kreatívnu prácu vie, že nápad sa nedá len tak odložiť, lebo práve prišiel víkend. Na prvotný nápad sa nabaľujú ďalšie, tie sa zdieľajú s ostatnými členmi tímu a projekt takto v čase vyzrieva až do svojej finálnej podoby. Teší nás, že naše súťaže podnietili žiakov pristupovať k svojim projektom presne takto, lebo ich to približuje k tomu, čo budú potrebovať neskôr v praxi, či už v obchode alebo inde,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Ako najkvalitnejší projekt v tejto súťaži bol napokon vyhodnotený projekt žiakov zo základnej školy Ľ. Fullu na Maurerovej ulici v Košiciach. Odborná porota na ňom ocenila fakt, že dokázal nielen skĺbiť reálne moderné technológie so súčasnosťou, ale zapracovať doň čoraz dôležitejší ekologický aspekt. V obchode budúcnosti v ich ponímaní hrá dôležitú úlohu nielen kvalita služieb, ale aj zeleň a ekologická výroba potrebnej energie. Presvedčiť sa o tom môžete vo videu.

 

Školy boli motivované atraktivitou tém aj hodnotnými cenami

Do obidvoch súťaží sa zaregistrovalo spolu viac ako 70 tímov, čo predstavuje viac ako 800 žiakov zo škôl z celého Slovenska.

Okrem atraktívnych tém boli veľkou motiváciou pre školy aj hodnotné ceny. Víťazný tím v každej zo súťaží získal poukážku v hodnote 2 000 EUR na výlet podľa vlastného výberu. Bokom nezostali ani ich školy, ktoré získali poukážku v hodnote 1 500 EUR.

reto školy, ak chcú zapojiť svojich talentovaných žiakov do projektov duálneho vzdelávania SAMO, kde majú možnosť rozvinúť svoje kreatívne nápady a získať hodnotné ceny, nech neváhajú a prihlásia svoje tímy do nasledujúceho ročníka. Pre detailnejšie informácie treba sledovať stránku www.podstudovatobchod.sk

Súťaže organizačne zabezpečovala spoločnosť CENTIRE.