Počet pobočiek 70
Webová stránka reťazca www.kaufland.sk
Počet zamestnancov 6000

Kto sme

Spoločnosť Kaufland je úspešná medzinárodná obchodná spoločnosť výnimočná výkonnosťou, dynamickosťou a férovým prístupom. V našom tíme si ceníme motiváciu a angažovanosť každého zamestnanca. S viac ako 6 000 zamestnancami a s 70 pobočkami na Slovensku budujeme náš najväčší cieľ: úspešnú budúcnosť. Každoročne pripravujeme v Kauflande nových žiakov v rámci duálneho vzdelávania a poskytujeme rôznorodé príležitosti absolventom, ale aj profesionálom. Či už prevádzka alebo logistka, IT, či oblasť nehnuteľností, centrála alebo obchodný dom - sme silní v tom, čo robíme, sme silní pre vás.

 

Čo ponúkame

  • Vlastné peniaze - V duálnom vzdelávaní s Kauflandom sa nielen vzdelávaš a získavaš cenné skúsenosti, ale popri tom už aj zarábaš celkovo viac ako 2000 € za školský rok. Vďaka odpracovaným hodinám a podnikovému štipendiu si vie žiak v duálnom vzdelávaní zarobiť viac ako 260 € mesačne.
    Odmeňovanie sa ti bude v ďalších ročníkoch zvyšovať.
  • Príspevok na stravu a pracovné oblečenie - Zabezpečujeme modernú formu príspevku  na stravovanie za každý odpracovaný deň vo forme stravovacej karty a poskytneme ti bezplatné pracovné oblečenie a pracovné prostriedky pre nácvik činností.
  • Doprava - Ak je tvoje dochádzanie do školy spojené s cestovaním, poskytujeme kompletné preplatenie cestovných nákladov z miesta trvalého bydliska do strednej školy a miesta výkonu praktického vyučovania, prípadne internátu a späť.
  • Ubytovanie - Pokiaľ si tvoje štúdium vyžaduje ubytovanie na školskom internáte, my ti ho preplatíme a to nad rámec povinností zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní.
  • Ďalšie vzdelávanie - získaš vedomosti a skúsenosti s najnovšími technológiami a procesmi, ktoré v Kauflande využívame v praxi, nahliadneš do moderného obchodu a všetkých výziev, ktoré v rámci Kauflandu riešime na dennej báze a v poslednom ročníku štúdia tí najlepší žiaci absolvujú odbornú stáž v Nemecku.
  • Garancia pracovného miesta - Po úspešnom ukončení vzdelávania ti garantujeme pracovné miesto, ako aj možnosť ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu.

Prihlás sa k nám

Prihlášku si môžeš stiahnuť TU.

Ozvi sa nám

Poštová adresa:
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Personálne oddelenie
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava

E-mailová adresa: dual@kaufland.sk 

Kontaktné osoby:
Daniela Laluhová, Tel. 02/49590336
Henrieta Hunčíková, Tel. 02/49590468 alebo 0904 889588