Prepojiť prax a vzdelania v jedno? Už šesť rokov majú žiaci možnosť duálne sa vzdelávať s obchodným reťazcom Kaufland na 12 stredných školách. Od roku 2017 dualisti podávajú spätnú väzbu na vzdelávanie pomocou anonymného dotazníka spokojnosti. Najnovší prieskum ukázal, že až 81 percent študentov, ktorí sa takto vzdelávajú, hodnotí pracovnú atmosféru v predajniach ako veľmi dobrú alebo dobrú. Ešte vyššie percento považuje spoluprácu so stálymi zamestnancami reťazca za dobrú až  veľmi dobrú.

V tohtoročnom dotazníku nechýbali ani otázky spojené s pandémiou. Aj napriek náročnému obdobiu iba 6 percent dualistov v minulom roku praxovalo dištančne, ostatní vykonávali praktickú časť výučby vo filiálkach. Ako vyplýva z prieskumu, študenti sa počas praxe cítili bezpečne, a to vďaka bezpečnostným opatreniam prijatým v reťazci.

Čo však žiakom vlani chýbalo, boli jednoznačne exkurzie. Tie kvôli pandemickej situácii  v minulom školskom roku úplne absentovali. Preto neprekvapili ich odpovede v otvorených komentároch: Aspoň raz ísť na exkurziu, viac výletov v rámci praxe, či ísť do centrály spoločnosti. Najväčší záujem mali študenti v školskom roku 2020/2021 o exkurzie na marketingové oddelenie v centrále spoločnosti (65 %) a o centrálny sklad (58 %).

V tomto školskom roku budú exkurzie prenesené do online priestoru. Dualisti tak budú mať možnosť sa takýmto spôsobom dozvedieť zaujímavé informácie o rôznych oddeleniach, kam sa bežne pri práci v predajni nedostanú.

Výsledky prieskumu spokojnosti študentov boli dôležitou spätnou väzbou pre Kaufland aj samotných certifikovaných inštruktorov, ktorí vedú a vzdelávajú  dualistov počas praktickej výučby v predajni. Návrhmi na zmeny priamo od študentov sa v reťazci zodpovedne zaoberajú. Informácie z dotazníkov sú komunikované s 39 certifikovanými inštruktormi a vedúcimi obchodných domov. Dotazníky študentov tak slúžia na neustále zlepšovanie duálneho vzdelávania. Aj to je jeden z dôvodov, prečo záujem o tento typ vzdelávania každým rokom rastie.