Systém duálneho vzdelávania je na Slovensku ešte relatívne nový, veď v tomto školskom roku v duale zmaturujú prví študenti. Toto sú najčastejšie otázky, na ktoré sa nás študenti pri rozhodovaní o vstúpení do duálu pýtajú.

1.Aké mám výhody v systéme duálneho vzdelávania oproti iným študentom?

Nesedíš iba v škole nad učebnicami. Oproti nedualistom získaš ešte pred ukončením štúdia dostatočnú prax v odbore a po ukončení školy máš zabezpečené pracovné miesto. Ale ak budeš mať záujem pokračovať u iného zamestnávateľa, nikto ti nebude brániť. Ďalším veľkým plusom je finančná samostatnosť – dualisti dostávajú za prax peniaze, príspevok na stravu, či dochádzanie a ubytovanie počas štúdia na strednej škole. Niektorí zamestnávatelia ponúkajú aj prospechové štipendium. Konkrétnu ponuku jednotlivých obchodných reťazcov nájdeš na http://www.podstudovatobchod.sk/vyber-si-s-kym.

 

2. Môžem po maturite pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa musím zamestnať u partnera v duálnom vzdelávaní?

Ak je študijný odbor na strednej odbornej škole ukončený maturitnou skúškou, každý absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Takže ak tvoje študijné plány zahŕňajú aj vysokú školu, cestu budeš mať otvorenú. Je už len na vašej dohode so zamestnávateľom, či budeš študovať v dennej, alebo v externej forme a či ťa bude podporovať aj počas štúdia na vysokej.

 

3. Ako sa prihlásim do duálneho vzdelávania?

Najskôr si vyber školu a odbor, ktorý chceš študovať. Na škole si prever, či má dohodu so zamestnávateľmi o duálnom vzdelávaní a s ktorými konkrétne. Vyber si obchodníka, s ktorým chceš študovať obchod, stretni sa s ním, presvedč ho, že ty si ten pravý, pravá do jeho tímu.  Získaj potvrdenie, že u neho môžeš absolvovať odbornú prax v rámci duálneho vzdelávania a získaš jeho podporu počas štúdia. Toto potvrdenie priložíš k prihláške na strednú školu. Konkrétne podmienky aj kontakty na jednotlivých obchodíkov nájdeš na http://www.podstudovatobchod.sk/vyber-si-s-kym.

 

4. Je duálne vzdelávanie skôr pre žiakov s horším prospechom?

Predstava, že do systému duálneho vzdelávania sú zapojení žiaci s horším prospechom, je nesprávna. Zamestnávatelia potrebujú predovšetkým kvalitných zamestnancov. Do študentov zapojených v duále investujú nemalé finančné prostriedky, preto majú záujem o takých, ktorí sa naozaj chcú odborne vzdelávať teoreticky aj prakticky.

 

5. Aké mám ako študent záruky, že zamestnávateľ dodrží všetko, čo mi sľúbil?

Stredná odborná škola uzatvára so zamestnávateľom zapojeným do systému duálneho vzdelávania zmluvu podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej je presne špecifikovaná forma praktického vyučovania, jeho náplň, rozsah, hodnotenie, finančné a hmotné zabezpečenie študenta a ďalšie podmienky. Touto zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje dodržiavať všetky záväzky voči študentovi. Takže bude musieť splniť všetko, čo ti pri podpise potvrdenia sľúbil.

 

6. Koľko peňazí si môžem popri štúdiu zarobiť?

Každý zamestnávateľ si v rámci zákonom stanovených možností určuje výšku hodinovej mzdy a ďalšie ohodnotenie žiakov. Konkrétnu ponuku jednotlivých obchodných reťazcov nájdeš na http://www.podstudovatobchod.sk/vyber-si-s-kym.

 

7. Môžem si vybrať ktoréhokoľvek zamestnávateľa?

Praktické vyučovanie môžeš mať u ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý má podpísanú zmluvu o odbornom vzdelávaní s vybranou strednou odbornou školou. Prehľad o jednotlivých školách pre štúdium obchodu a spolupracujúcich reťazcoch nájdeš na http://www.podstudovatobchod.sk/vyber-si-kam.

 

8. Robia sa na odbory v duálnom vzdelávaní talentové prijímacie skúšky?

Nie, uchádzači o štúdium však musia splniť podmienky vybranej strednej odbornej školy.

 

9. Aké sú výhody pre rodičov žiakov zapojených v duálnom vzdelávaní?

Náklady na štúdium v duále sú oveľa nižšie ako na bežnej strednej škole. Zamestnávatelia totiž platia nielen hodinovú mzdu za prax, ale aj príspevok na stravu, ubytovanie, cestovanie, a mnohí dávajú žiakom aj prospechové štipendium. A za najdôležitejšiu výhodu mnohí rodičia považujú to, že po úspešnom ukončení štúdia má ich dieťa istotu zamestnania v odbore, ktorý vyštudovalo.

 

10. Aký je pomer výučby teórie v škole a praxe u budúceho zamestnávateľa?

Pol na pol, zvyčajne je študent týždeň v škole a týždeň na praxi. Počas praxe majú žiaci tak ako ostatní zamestnanci právo na prestávku a oddych.