Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) uskutočnila sériu online exkurzií zameraných na informovanie žiakov o možnostiach duálneho  vzdelávania. Z pohľadu počtu zapojených žiakov, ale aj vzájomnej interakcie išlo doposiaľ o najväčšiu aktivitu tohto druhu na Slovensku.

Virtuálne exkurzie sa uskutočnili formou troch postupných live streamov, na ktorých sa zúčastnilo vyše                1 500 žiakov z približne 80 základných škôl z celého Slovenska. „Nejde o náhodný úspech, ale o plody dlhodobej práce, ktorú SAMO v tomto smere vykonáva. Online exkurzie s podobným úspechom sme totiž realizovali aj minulý rok a sme radi, že počet zapojených žiakov konštantne stúpa,“ povedal Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Do prípravy exkurzií sa zapojili všetci zamestnávatelia združení v SAMO (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco). Aj napriek tomu, že sa v dôsledku nepriaznivých pandemických okolností exkurzie realizovali online, boli interaktívne, pútavé a postavené na overenom koncepte. Žiaci sa vo veľkých počtoch zapájali do diskusie, do ktorej boli prizvaní aj študenti duálneho vzdelávania. Tí sledujúcim žiakom odpovedali na všetky otázky, čo podujatia nielen oživilo, ale dodalo im aj neformálnu atmosféru.

Cieľom live streamov bolo aj v tomto roku oboznámiť žiakov na základných školách s výhodami duálneho vzdelávania v sektore obchodu. Opätovne sa tiež potvrdilo, že využívanie digitálnych technológií a inovácií má svoje opodstatnenie. Online streamy umožnili veľmi jednoducho a pohodlne prepojiť veľký počet žiakov priamo so zamestnávateľmi, ktorí im aj takýmto spôsobom mohli komunikovať výhody štúdia obchodu a pomôcť tak žiakom v ich kariérnom rozhodovaní.

Všetky tri vysielania boli moderované a SAMO ich opäť uskutočnilo v spolupráci so spoločnosťou Centire.

V rámci členov SAMO je možné duálne sa vzdelávať na 17 partnerských stredných školách po celom Slovensku. V aktuálnom školskom roku sa u členov SAMO vzdeláva duálne viac ako 400 študentov.