Prichádzame do predajne Lidl v bratislavskom Lamači. Je krátko po 9. hodine počas pracovného týždňa a v predajni sa pohybuje viacero zákazníkov, ktorí hľadajú niečo dobré na raňajky alebo riešia pravidelný nákup. Medzi zamestnancami nám zasvieti modrá uniforma s nápisom „Študujem duálne“ a vidíme drobnú slečnu, ktorá stojí pri regáli. Zoznamujeme sa s dualistkou Danielkou Šrámkovou, ktorá je študentkou na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Bratislave a zároveň čerstvou dualistkou v Lidli.
„Mojou dnešnou úlohou je preškrtávať ceny na mäse, keďže sa mu zmenila cena,“ vysvetľuje a ukazuje plný regál, ktorý má ešte pred sebou. Dualisti, študenti stredných škôl zapojení do duálneho vzdelávania, majú štúdium rozdelené na praktickú a teoretickú časť. Jeden týždeň naberajú teoretické znalosti na jednej zo zapojených stredných škôl a týždeň na to zas praxujú v jednej z predajní. Danielka ďalej rozpráva, že na praxi je zvyčajne od 8.00 do 14.00 hodiny. A čo má na starosti? Každý deň sa práca obmieňa a robí to, čo aktuálne treba, aby predajňa fungovala na 100%. Či už je to, ako dnes, preškrtávanie cien, inokedy zas dokladanie tovaru či upratovanie predajne. Náplň práce sa líši aj vzhľadom na požiadavky konkrétnej školy či podľa veku študenta. Takže i práca terajšej prváčky Danielky bude neskôr vyzerať inak.
V predajni je medzi dualistami sama. Pýtame sa, ako sa jej s ostatnými kolegami pracuje: „Je tu veľmi dobrý tím, ako aj manažérka predajne,“ rozpráva. Dualistov však môže byť v predajniach i viac, daná predajňa však musí byť certifikovaná od príslušnej stavovskej organizácie. Tento certifikát určuje, koľko žiakov môže v danej predajni absolvovať prax.
Na druhej strane, treba nájsť aj tých správnych dualistov. Tí sa pre toto štúdium rozhodujú pri výbere strednej školy. Samotní žiaci sa potom vyberajú na základe osobného pohovoru, kde sa prihliada v prvom rade na ich osobnostné predpoklady – či sú komunikatívni, samostatní a vôbec aká bola ich osobná motivácia pre výber duálneho vzdelávania. Tak sa vie zabezpečiť, aby boli skutočne spokojní a zostali v Lidli aj po skončení školy.
„Je super, keď dualisti u nás v Lidli zostávajú aj po skončení duálneho vzdelávania. Sú už takpovediac zabehnutí a majú skúsenosti z predajne,“ rozpráva nám manažérka predajne Lidl v Lamači Michaela Chvílová. Dodáva, že pre deti je to skutočne veľká skúsenosť. Napokon, pre viaceré z nich je to aj prvá prax.
Práve Danielka je aj tvárou novej kampane na duálne vzdelávanie z dielne Lidl. V predajni v Lamači tak visí aj jej podobizeň na plagáte vo výklade, kde pózuje na bicykli. Pomáha tak s náborom nových dualistov. A prečo si ho vôbec sama vybrala? „Budem mať tak viac skúseností do života a je to aj zábava, baví ma pracovať s ľuďmi. Po štúdiu budem mať tiež istú prácu v Lidli,“ hovorí. Duálne vzdelávanie by určite odporučila práve pre povinnú prax, za ktorú dostanú dualisti od prvého ročníku aj zaplatené.